biuro księgowe Sochaczew


Biuro rachunkowe w Sochaczewie

biuro Sochaczew Jeżeli nie wiesz, jak rozliczyć PIT, biuro Sochaczew potrzebujesz rady od doradcy podatkowego, biuro Sochaczew szukasz kogoś, kto zastąpi Cię w wypełnianiu księgi rachunkowej Twojej firmy... stworzeniu i wysyłce plików JPK ( jpk_vat )?

Biuro rachunkowe spełni Twoje oczekiwania. Biuro rachunkowe Sochaczew oferuje niezbędne usługi księgowe przygotowując je w zakresie potrzeb Państwa firmy.
Doradztwo podatkowe i usługi kadrowo-płacowe

Od 1995 roku biuro w Sochaczewie oferuje usługi z zakresu księgowości rachunkowej, prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Fachowo zajmujemy się także obsługą księgowo-podatkową a także obsługą kadr i płac.

Biuro księgowe posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów o różnym profilu działalności na terenie Sochaczewa oraz całego powiatu sochaczewskiego a także powiatów ościennych.Księga Przychodów i Rozchodów - KPiR

• sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego PIT
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Księgi rachunkowe

• przygotowywanie polityki rachunkowości
• sporządzanie planu kont
• kwalifikowanie dowodu do księgowości
• dekretacja i księgowanie dokumentów
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego CIT
• wycena aktywów i pasywów
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

biuro rachunkowe
usługi księgowe

Usługi w zakresie kadr, płac, ZUS

• prowadzenie akt osobowych
• przechowywanie akt osobowych
• prowadzenie ewidencji pracowników
• prowadzenie kart urlopowych
• prowadzenie rejestru absencji chorobowych
• przygotowywanie umów o pracę
• przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów
• przygotowywanie świadectw pracy
• naliczanie płac i sporządzanie list płac
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
• zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• sporządzanie raportów RMUA dla pracowników
• sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Przychód ewidencjonowany - ryczałt

• naliczanie zryczałtowanego podatku na podstawie ewidencji sprzedaży
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Ewidencje VAT

• prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji nabycia i dostaw wewnątrzwspólnotowych
• naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
• sporządzanie deklaracji VAT
• sporządzanie przelewów do US

Usługi dodatkowe

• sporządzanie wniosków o zwrot VAT
• sporządzanie rozliczeń rocznych
• przygotowywanie dokumentów NIP-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z
• składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do US i ZUS w imieniu podatnika
• sporządzanie sprawozdań do GUS
• archiwizacja i przechowywanie dokumentów źródłowych i wydruków
• sporządzanie na życzenie klienta rachunków i faktur
• sporządzanie not korygujących

księgi rachunkowe w Sochaczewie
doradztwo podatkowe Sochaczew

Stała współpraca...

Stała współpraca z naszym biurem rachunkowym w Sochczewie zapewnia możliwość dalekofalowej analizy finansowej oraz optymalizację zysków bieżących i przyszłych, jednak i Klienci z jednorazowymi zleceniami są u nas mile widziani. Ciągle zmieniające się przepisy podatkowe bardzo utrudniają przedsiębiorcom ich ciągłą analizę i zajmują im cenny czas, który z pożytkiem i chęcią wolą przeznaczyć na wykonywanie swego zawodu. Biuro rachunkowe Sochaczew, w Państwa imieniu, z przyjemnością przejmie obowiązki księgowe, doradztwo podatkowe oraz dużą część obowiązków przekazywania danych do urzędów rozliczeniowych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług rachunkowych! Wszelkie dane teleadresowe i informacje o cenach usług znajdą Państwo w zakładce Kontakt.Biuro rachunkowe Sochaczew w Internecie

Dla Klientów "otwartych na elektronikę" proponujemy komputerowe przekazywanie im danych na indywidualnych stronach WWW (dane dla Urzędu Skarbowego, ZUS itp.). Dla chcących zarezerwować "gwarantowane" godziny na konsultacje -> możliwość ich zajęcia przez Internet. Na indywidualnych stronach przekazywanie są również ważne bieżące komunikaty i przypomnienia o istotnych terminach...
Oczywiście zachęcamy również naszych Klientów do osobistej wymiany informacji...biuro Sochaczew
.